Profesjonalne tłumaczenia pozwów, powództw, wniosków

tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnionePisma procesowe są dokumentami dotyczącymi postępowania sądowego z powództwa cywilnego. Przedstawiają stanowiska stron – w postaci wniosków i oświadczeń – i składane są poza rozprawą. Kodeks postępowania cywilnego rzetelnie precyzuje kryteria edytorskie i formalne, jakie dokumentacja tego typu musi spełniać, by sąd mógł wziąć je pod uwagę podczas całej procedury. Pewność w zakresie poprawnego sporządzenia każdego rodzaju pisma procesowego daje wyłącznie stworzenie go przez kogoś, kto posiada szeroką i bieżącą wiedzę w dziedzinie sądownictwa i prawodawstwa.

Oferujemy przekłady językowe pism procesowych, takich jak: pozwy, wnioski, apelacje, odwołania, ugody, pełnomocnictwa, oświadczenia i wiele innych. Zatrudniamy wykwalifikowanych tłumaczy – zwykłych i przysięgłych – którzy poza ogromną wiedzą i kompetencjami lingwistycznymi, posiadają również wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń związanych z branżą prawniczą i sądowniczą. Wybierając współpracę z naszym biurem, możesz być pewien, że tekst wynikowy będzie nie tylko zgodny z oryginałem, ale przede wszystkim z aktualnymi przepisami.

Oferujemy tłumaczenia następujących pism:

 • pozwy (o separację, rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, rozdzielność majątkową),
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
 • odwołanie od decyzji ZUS,
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
 • wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • apelacja od wyroku sądu,
 • ugoda,
 • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu,
 • pozew o eksmisję,
 • wniosek o dział spadku,
 • pełnomocnictwo procesowe,
 • pozew o zachowek,
 • wniosek o warunkowe zwolnienie,
 • pozew o wydanie nieruchomości,
 • i wiele innych.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Tłumaczenia oświadczeń

Oświadczenia są dokumentami powiązanymi z niemal każdą dziedziną życia. Od spraw księgowych, finansowych, urzędowych, po te związane z pracą czy biznesem. Również w przypadku prawodawstwa mamy do czynienia z różnego rodzaju oświadczeniami. Wiedząc, jak ważne jest wsparcie fachowców w tym obszarze, oferujemy profesjonalne wykonanie przekładów dokumentacji tego typu w wielu parach językowych. Jeśli więc masz potrzebę przetłumaczenia między innymi: oświadczenia woli, upoważnienia do odbioru dokumentów, pełnomocnictwa czy zaświadczenia o niekaralności, prześlij nam już dziś tekst oryginału, a my dokonamy jego indywidualnej wyceny.

Tłumaczenia dokumentów sądowych

Wizyta w sądzie wcale nie musi świadczyć o popełnieniu przestępstwa. Często, chcąc udowodnić, że mamy do czegoś prawo lub zostaliśmy w jakiejś kwestii niesłusznie potraktowani, albo też w przypadku załatwienia poważniejszych spraw administracyjnych, jesteśmy zmuszeni do stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości. W takich sytuacjach musimy dostarczyć niezaprzeczalnie bezbłędną dokumentację sądową. Profesjonalni tłumacze, których zatrudniamy w naszym biurze, posiadają bogate doświadczenie w przekładach prawniczych i sądowych, dzięki czemu doskonale poradzą sobie z pozwami, apelacjami, wnioskami, ugodami i wieloma innymi dokumentami.

Tłumaczenia pozwów

Pozew stanowi zwykle o zwycięstwie bądź przegranej którejś ze stron. Jest więc jednym z najważniejszych dokumentów składanych do sądu. To właśnie w tym piśmie zawieramy żądania, jakie kierujemy pod adresem osoby, którą pozywamy i przeciwko której wytaczamy powództwo sądowe. Tylko po złożeniu bezbłędnego pozwu, proces sądowy może się odbyć. Dlatego tak ważne jest, by przy jego pisaniu, korzystać z pomocy ekspertów, takich jak radcy prawni, adwokaci czy wreszcie biura tłumaczeń. Szeroką część naszej oferty poświęcamy właśnie dokumentacji sądowej, dzięki czemu możesz mieć pewność, że z najwyższą starannością dokonamy przekładu pozwów o: separację, rozwód, alimenty, rozdzielność majątkową, zapłatę, wydanie nieruchomości bądź ruchowości i wielu innych.

Tłumaczenia umów

Różnego rodzaju umowy towarzyszą każdemu z nas niemal na każdym kroku – czy to w życiu prywatnym, czy też służbowym. Podpisujemy je z operatorami i dostawcami usług, z których korzystamy, z pracodawcami, pracownikami, kredytodawcami i wieloma innymi podmiotami. Są dokumentami wiążącymi, dlatego tak istotne jest, by nie można było nic zarzucić ich merytorycznej czy edytorskiej formie. Jeszcze trudniej jest w przypadku tłumaczenia umów. To, oprócz poprawności przekazu, musi być swoim językiem i słownictwem dostosowane do realiów prawnych i sądowych, obowiązujących w danym państwie. Wiedząc, jak ważne są to dokumenty, oferujemy najwyższej jakości przekłady zwykłe oraz uwierzytelnione. Wykonamy dla Ciebie tłumaczenia wszelakich dokumentów tego typu: od umów o pracę i cywilnoprawnych, poprzez umowy związane z najmem, dzierżawą i sprzedażą, aż po umowy ubezpieczeniowe i bankowe.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń