Oprócz nich powszechnie używane są tzw. dialekty, np.: napoletański, rzymski, toskański, sycylijski i wiele innych, trudno jednak wszystkie je tutaj wymienić