Piktogramy według nowych przepisów

Więcej na temat nowych oznakowań kart charakterystyki: https://123tlumacz.pl/karty-charakterystyki-2015/