Prawdziwa twarz św. Mikołaja

Oblicze św. Mikołaja zrekonstruowane dzięki badaniu czaszki przechowywanej jako relikwia w kościele w Bari we Włoszech.