Retoromański (romansz) – jeden z najsłabiej znanych języków