Manga – prawidłowy sposób czytania
Źródło: Wikipedia