hasztagi tłumacza
  • #XL8X = Trans + L = L + 8 = ate -> TRANSLATE (tłumaczyć, przetłumaczyć)
  • #T9NT + 9 liter + N -> TRANSLATION (tłumaczenie, przekład)
  • #L10N – L + 10 LITER + N = LOCALIZATION (lokalizacja)
  • #I18N – I + 18 liter+ INTERNATIONALIZATION (internacjonalizacja, umiędzynarodowienie)
  • #XL8X = Trans + L = L + 8 = ate -> TRANSLATE (tłumaczyć, przetłumaczyć)
  • #T9NT + 9 liter + N -> TRANSLATION (tłumaczenie, przekład)
  • #L10N – L + 10 LITER + N = LOCALIZATION (lokalizacja)
  • #I18N – I + 18 liter+ INTERNATIONALIZATION (internacjonalizacja, umiędzynarodowienie)