Fachowe tłumaczenia dokumentów prawniczych

Oferujemy Państwu wysokiej jakości tłumaczenia pisemne języka niemieckiego o charakterze prawniczym. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju dokumentami niemieckojęzycznymi i innymi tekstami, które – zgodnie z życzeniem Klienta – mają być docelowo przełożone na ten język. Zapewniamy obsługę translatorską różnego typu spotkań, negocjacji, przesłuchań, zeznań i rozpraw. W przypadku wymogów formalnych związanych z występowaniem przed organami wymiaru sprawiedliwości wykonanie przekładu zostaje powierzone tłumaczowi przysięgłemu wpisanemu na listę ministerialną. Zrealizowane przez nas przekłady uwierzytelniamy również na prośbę Klienta.
tłumaczenia niemiecki

Tłumaczenia niemieckich tekstów prawnych i prawniczych

Doskonale wiemy, jak trudne i obszerne w specjalistyczne słownictwo są dokumenty prawnicze oraz, że wymagają one precyzyjnej znajomości zarówno danego języka, jak i systemu prawnego obowiązującego w danym kraju. Dlatego zapewniamy Państwa iż tłumaczenia, które są wykonywane przez naszych tłumaczy, to najwyższej klasy przekłady sprawdzane i weryfikowane przez naszych koordynatorów.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

tłumaczenia finansowe

Tłumaczenia dokumentów firmowych

W ramach tłumaczeń dokumentów firmowych przełożymy dla Państwa ewidencję zdarzeń gospodarczych, jakie zachodzą w firmie (Księga Przychodów i Rozchodów oraz jej zagraniczne odpowiedniki, faktury sprzedażowe i kosztowe, potwierdzenia zapłaty, dokumenty związane z kasą fiskalną, z podatkiem VAT czy ewidencję środków trwałych, umowy oraz statuty, uchwały i ustawy).

tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia dokumentów urzędowych

Naszym klientom zainteresowanym tłumaczeniami dokumentów urzędowych w języku niemieckim polecamy szeroki zakres tekstów objętym kodeksem postępowania administracyjnego. Specyficzny język kancelaryjny tłumaczymy z uwzględnieniem wszelkich rozporządzeń administracyjnych oraz prawnych uregulowań. Tłumaczymy pisma, decyzje, sprawozdania oraz wyjaśnienia.

 
tłumaczenia umów język niemiecki

Tłumaczenia umów handlowych

Profesjonalne przełożenie umowy handlowej z języka niemieckiego lub na język niemiecki wymaga znajomości prawa polskiego, prawa niemieckiego oraz specyficznej terminologii w nich występującej. Umowa o współpracy handlowej musi zawierać dokładne warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy (np. sprzedaży produktów).

tłumaczenia umów

Tłumaczenia aktów notarialnych

W przypadku czynności notarialnych, podczas których dana osoba bądź strona nie włada językiem, w którym te czynności się odbywają – niezbędne jest wsparcie tłumacza przysięgłego. Akty notarialne są dokumentami obowiązkowymi podczas przeniesienia własności nieruchomości (umowa sprzedaży, zrzeczenie się własności czy przeniesienie użytkowania wieczystego).

 
tłumaczenia dokumentów prawnych

Tłumaczenia ekspertyz prawnych

Współpraca z wybitną kadrą naukową wykładającą w czołowych polskich i niemieckich uczelniach oraz z praktykami prawa pozwala nam oferować wysokowyspecjalizowane tłumaczenia ekspertyz prawnych. Tłumaczymy dokumenty dot. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy, upadłościowego, budowlanego oraz prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia regulaminów

Nasz zespół prawny chętnie przetłumaczy dla Państwa treści wszelkich regulaminów, które funkcjonują w Państwa działalności biznesowej. W regulaminach zawarty zostanie zbiór obowiązków, nakazów, zakazów normujących zachowanie podmiotu bądź grupy. Tłumaczymy regulaminy wewnętrzne firm i instytucji państwowych, ale również np. regulaminy wojskowe.

 

Zleć swoje tłumaczenia profesjonalistom

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie prawa. W kontekście tłumaczeń prawniczych z zakresu języka niemieckiego jedynie specjaliści są w stanie wykonać w pełni poprawny merytorycznie przekład. Nie jest dla nich problemem ani zawiła i skomplikowana terminologia prawnicza, ani też dostrzegane jedynie przez znawców uwarunkowania systemów prawnych państw, w których językiem urzędowym jest niemiecki. Warto pamiętać, że zlecając tłumaczenia profesjonalistom, zyskujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości. Ze swojej strony zapewniamy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia i zrealizowaniu go z należytą starannością. Swoją pracę wykonujemy zgodnie z obowiązującymi standardami formalno-prawnymi.

Czym się zajmujemy w ramach tłumaczeń prawniczych z zakresu języka niemieckiego?

tłumacz przysięgłySzeroka oferta naszego biura tłumaczeń wynika z przyjętej przez nas strategii. Naszym celem jest dostarczenie Klientowi dokładnie tego, czego od nas oczekuje. W tym celu nawiązaliśmy ścisłe kontakty z tłumaczami i zarazem prawnikami. Dzięki takiej współpracy, obok dostosowanych do Państwa potrzeb tłumaczeń ustnych, zaoferować możemy przekłady niemal wszystkich rodzajów dokumentów, w tym m.in.:

  • wszelkich aktów prawnych, procesowych i notarialnych,
  • pozwów, aktów oskarżenia, wyroków, decyzji i postanowień sądów,
  • interpretacji, komentarzy i ekspertyz prawnych oraz opinii biegłych,
  • ustaw, kodeksów, uchwał, zarządzeń, rozporządzeń, regulaminów i statutów,
  • certyfikatów, pozwoleń, licencji, zaświadczeń i pełnomocnictw,
  • odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych i wyciągów z innych rejestrów.
Podobnie, jak nie stanowi dla nas większych barier forma przekładów, tak też nie ograniczamy się pod względem tematyki przyjmowanych zleceń. Kadra naszych tłumaczy wykwalifikowanych z każdej gałęzi prawa sprawia, że możemy Państwu zagwarantować wysoką jakość przekładów z dziedziny prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, pracy, gospodarczego, konstytucyjnego i finansowego.

Zadowolenie i bezpieczeństwo Klientów to dla nas podstawa

Mamy świadomość, że wszelkiego rodzaju teksty prawne i prawnicze bardzo często dotyczą materii wrażliwych i ściśle poufnych. Traktując poważnie naszych Klientów, w każdym przypadku gwarantujemy im zachowanie pełnej dyskrecji w kontekście danych i szczegółowych informacji powierzanych nam przy okazji procesu tłumaczenia. Dzięki temu zyskujemy ciągle poszerzające się grono zadowolonych Partnerów. W odpowiedzi na zaufanie, jakim nas darzą nas nasi Zleceniodawcy, staramy się wykonywać naszą pracę najlepiej, jak potrafimy.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę