"Polski" biznes kończy się tam, gdzie zaczyna się Internet

„Polski” biznes kończy się tam, gdzie zaczyna się Internet