Flaga Ligi Państw Arabskich

Flaga Ligi Państw Arabskich – utworzonego na mocy Paktu przez państwa powiązane wspólnotą języka, historii, kultury i religii.