"Polski" biznes kończy się tam, gdzie zaczyna się Internet

«Polski» biznes kończy się tam, gdzie zaczyna się Internet